Krótka historia poligrafii

Krótka historia poligrafii

Nie od dziś, bo już w dawnych czasach, ludzie mieli potrzebę opisywania swoich myśli i uczuć, dzieląc się tym z innymi. Pierwotny człowiek zdobił ściany jaskiń swoimi rysunkami, a w starożytności filozofowie zaczęli tworzyć rękopis. Kiedy pojawił się druk? Kiedy stał się popularny?

Pierwszy wydruk książki

W XXV wiek p.n.e. Egipcjanie na tablicach z gliny spisywali pierwsze znaki. Ten czas uznaje się za początek druku. Z kolei w Azji specjalne stemple wielokrotnego użytku nanoszono na drzeworyty i tym samym powszechna stała się technika powielania wydruków. Obie te metody miały wpływ na rozwój wydruku i tak oto w 868 roku miało miejsce pierwszy druk książki, czyli „Sutry Diamentowej” (chińskie tłumaczenie sanskryckiego tekstu).

W Europie największym wynalazcą był Jan Gutenberg, niemiecki rzemieślnik i złotnik. On jako pierwszy użył ruchomej czcionki, stworzył maszynę do odlewania wymiennych czcionek i prasę drukarską. Pierwszym drukarzem na ziemiach polskich był Kasper Straube, który w 1475 roku wydrukował pierwszą książkę pt. „Wykład Psałterza”.

Wynalezienie papieru

W starożytności materiały, na których zapisywano informacje, były kamienie, drewno i gliniane tabliczki. Z biegiem czasu zostały one zastąpione papirusem i pergaminem. Jednym z największych przełomów było wynalezienie papieru, co jest określane jako wielki krok w rozwoju cywilizacyjnym. Ten kawałek białej płachty na zawsze odmienił świat i niewątpliwie bez niego drukowanie nie mogłoby istnieć.

Odkrycie papieru przypisuje się chińskiemu kanceliście Cai Lun, który w 105 roku stworzył go z jedwabnych szmat, konopi i sieci rybackich. Według historyków papier dotarł do Europy dopiero w XI wieku, kiedy otwarto pierwszą, europejską papiernię. Po zakończeniu rewolucji przemysłowej zaczęto go wykorzystywać do  wytwarzania ksiąg, dokumentów i banknotów.

Współczesne metody wydruku

Dynamiczny rozwój przemysłu i automatyzacja produkcji doprowadziły również do licznych zmian w branży poligraficznej. DTP zastąpiło zecerstwo, a cyfryzacja stała się elementem niezbędnym w procesach wydruku. Współcześnie komputer i odpowiedni program służą do przygotowywania tekstu i nadzoru pracy nowoczesnych urządzeń drukarskich.

Jedną z najpopularniejszych metod drukowania jest tzw. druk offsetowy i druk cyfrowy. Ponadto dzisiaj każdy wydruk może być spersonalizowany i zastosowany na dowolnym rodzaju papieru,  także w dowolnej liczbie egzemplarzy. W każdym mieście znajdują się drukarnie, które realizują wydruki szybko i starannie. Coś, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, dziś jest codziennością.