Po co nam interpunkcja

Niekiedy niewłaściwe zastosowanie znaków interpunkcyjnych może całkowicie zamienić sens zdania. Interpunkcja ma także za zadnie ułatwienie odbioru tekstu czytanego, dzięki kropkom, przecinkom, myślnikom, czytający wie, w których momentach ma robić przerwy.Na znaki interpunkcyjne w języku polskich składają się: znaki oddzielające, prozodyczne, znaki emocji, opuszczenia i wyodrębniające. Na znaki oddzielające składają się: kropka, średnik i przecinek, których zadaniem jest zakomunikowanie końca wypowiedzi, zakończenia zdania, oraz oddzielenie poszczególnych członów zdań złożonych. Znaki prozodyczne to: wielokropek, myślnik, pytajnik, ich zadaniem z kolei jest zaznaczenie szczególnej intonacji, dłuższej przerwy w wypowiedzi. Znaki emocji to: wykrzyknik, pytajnik, myślnik oraz wielokropek. Znaki opuszczenia tworzą: wielokropek i myślnik. Znaki wyodrębniające z kolei to cudzysłów, nawias, dwa myślniki, a ich funkcja to wyodrębnienie fragmentów tekstu. Aby móc pisać lepsze wypracowania, należy dokładnie zapoznać się ze znaczeniem znaków interpunkcyjnych oraz próbować doskonalić swoje prace w oparciu o już przeczytane wypowiedzi pisarzy, felietonistów oraz dziennikarzy, wówczas na podstawie cudzych wypowiedzi będziemy mogli doskonalić swoje.

Podobne artykuły

  • Jak ćwiczyć rozumienie tekstuJak ćwiczyć rozumienie tekstu Aby samemu we własnym zakresie móc poprawić swoje zdolności czytania ze zrozumieniem, warto wykonywać ćwiczenia polegające na przeczytaniu dowolnego teksu, po czym przeanalizowaniu każdego […]
  • Pisownia z partykułą „nie”Pisownia z partykułą „nie” Umiejętność poprawnego pisania wynika z jednej strony ze znajomości zasad ortografii i gramatyki języka polskiego, z drugiej zaś wynika z oczytania, im więcej czytamy, tym więcej […]
  • Ewolucja języka polskiegoEwolucja języka polskiego Język polski jest otwarty na różne wpływy, często się zmienia, ewoluuje i dostosowuje do potrzeb codziennego użytku, co ma swoje odzwierciedlenie w spolszczaniu wielu nazw i czasowników, i […]
  • Język Polski, jako najtrudniejszy język na świecieJęzyk Polski, jako najtrudniejszy język na świecie Mało, kto wie, ale nasz kraj dysponuje jednym z najbardziej skomplikowanych języków na świecie. Znajdujemy się w czołówce tuż za Japonią. Miejsca się oczywiście nie da dokładnie określić, […]
  • Omawianie lektur szkolnychOmawianie lektur szkolnych Czytanie lektur szkolnych oraz ich omawianie na lekcjach języka polskiego stanowi dla wielu uczniów bardzo przykry i męczący obowiązek. Wiele spośród omawianych lektur jest napisana dość […]
  • Podanie o pracęPodanie o pracę Podanie o pracę to formularz który każdy prędzej czy później będzie wypełniał, list motywacyjny jest niekiedy tak samo ważny jak podanie o pracę dlatego warto mieć tą umiejętność dobrego […]