wpisy z kategorii: nauka języków

Ostatnie wpisy

Pisownia z partykułą „nie”

Umiejętność poprawnego pisania wynika z jednej strony ze znajomości zasad ortografii i gramatyki języka polskiego, z drugiej zaś wynika z oczytania, im więcej czytamy, tym więcej zapamiętujemy, wzrokowo możemy wyczuć, iż w danym wyrazie został popełniony błąd. Niestety błędna pisownia z

Po co nam interpunkcja

Niekiedy niewłaściwe zastosowanie znaków interpunkcyjnych może całkowicie zamienić sens zdania. Interpunkcja ma także za zadnie ułatwienie odbioru tekstu czytanego, dzięki kropkom, przecinkom, myślnikom, czytający wie, w których momentach ma robić przerwy.Na znaki interpunkcyjne w języku polskich składają się: znaki oddzielające, prozodyczne,

Język Polski, jako najtrudniejszy język na świecie

Mało, kto wie, ale nasz kraj dysponuje jednym z najbardziej skomplikowanych języków na świecie. Znajdujemy się w czołówce tuż za Japonią. Miejsca się oczywiście nie da dokładnie określić, w końcu jest to bardzo stronnicza sprawa. Aczkolwiek znajdujemy się w czołówce z

Ewolucja języka polskiego

Język polski jest otwarty na różne wpływy, często się zmienia, ewoluuje i dostosowuje do potrzeb codziennego użytku, co ma swoje odzwierciedlenie w spolszczaniu wielu nazw i czasowników, i tak też od niedawna istnieje w języku polskim słowo esemesować, którego pisownia sms-ować

Omawianie lektur szkolnych

Czytanie lektur szkolnych oraz ich omawianie na lekcjach języka polskiego stanowi dla wielu uczniów bardzo przykry i męczący obowiązek. Wiele spośród omawianych lektur jest napisana dość trudnym, często niezrozumiałym językiem, co sprawia, iż młodzież szybko się zniechęca do czytania wybranych książek.

Jak ćwiczyć rozumienie tekstu

Aby samemu we własnym zakresie móc poprawić swoje zdolności czytania ze zrozumieniem, warto wykonywać ćwiczenia polegające na przeczytaniu dowolnego teksu, po czym przeanalizowaniu każdego zdania, podzielenie zdań złożonych na poszczególne człony, zaznaczeniu podmiotu i orzeczenia. Taka rozbiórka logiczna zdań w krótkim