Droga służbowa dokumentów

W każdym urzędzie państwowym obowiązuje pewien ustalony obieg dokumentów. Polega on na tym, iż wszelkie pisma wpływające do urzędu, czy to od petentów, czy od innych instytucji państwowych i prywatnych muszą przejść tak zwaną drogę służbową. Polega ona na tym, iż sprawa administracyjna, aby została załatwiona, to pismo, które jej dotyczy musi przejść po kolei do każdego pracownika, którego zakres czynności obejmuje załatwianie tego typu spraw. To jest właśnie obieg dokumentów w urzędzie państwowym. Droga służbowa zaś to nic innego jak obowiązujący w urzędzie państwowym sposób załatwiania spraw, zarówno służbowych jak i osobistych. Polega on na ustnym lub pisemnym przekazywaniu wszelkich pism: zarządzeń, decyzji, rozkazów i wytycznych od wyższego przełożonego przez niższych do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunków, skarg oraz wniosków od podwładnych przez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga. Właściwy obieg dokumentów zapewnia sprawną pracę urzędów oraz szybkie załatwianie spraw.

Podobne artykuły

  • Jaką funkcję pełni list motywacyjnyJaką funkcję pełni list motywacyjny List motywacyjny nie przez każdego jest traktowany poważnie, często pisząc go bardzo urozmaicamy swoje cechy i dokonania, co jednak w ostatecznym rozrachunku nie jest dobre, wiele osób […]
  • Obieg dokumentów i pieniądzeObieg dokumentów i pieniądze Obieg dokumentów jest ważną niezwykle kwestią, jaka jest w naszej firmie. usprawnienie tego działu w prawdzie zajęło nam kilka lat. Ale myślę, że była to inwestycja warta pieniędzy, […]
  • Dlaczego warto napisać list motywacyjnyDlaczego warto napisać list motywacyjny Współczesny rynek pracy jest bardzo niestabilny i praktycznie pełny. Brakuje fachowców z wykształceniem zawodowym, za dużo jest z kolei humanistów, czy studentów po kierunkach […]
  • Po czym pracodawca może poznać, że jesteśmy osobą, która ceni współpracęPo czym pracodawca może poznać, że jesteśmy osobą, która ceni współpracę Ogłoszenia o pracy, które ukazują się w prasie internecie oraz innych mediach możemy podzielić na e, które szukają pracowników do pracy samodzielnej oraz te, które zawierają ofertę pracy […]
  • O czym warto napisać pisząc list motywacyjnyO czym warto napisać pisząc list motywacyjny Niektórym osobom zdarza się niestety mylić swój życiorys zawodowy z listem motywacyjnym, co prowadzi do wielu nieporozumień między pracodawcą, a poszukującym pracy. List motywacyjny to nie […]
  • Przykłady listów motywacyjnych na dane stanowiskoPrzykłady listów motywacyjnych na dane stanowisko Jeśli nie mamy pomysłu na to jak napisać nasz list motywacyjny warto rozejrzeć się po sieci i poszukać czegoś co mogłoby nam pomóc na przykład czyjś gotowy list motywacyjny, tak aby mógł […]