Aplikacja na stanowisko pracy

Aplikacja na stanowisko pracy w jakiejkolwiek firmie powinna zawierać oprócz życiorysu także i list motywacyjny. Prawie każdy pracodawca rozpoczynając rekrutację, wymaga aby wraz z podaniem był dołączony list motywacyjny. Niekiedy wymagane jest aby list motywacyjny był napisany ręcznie na kartce kancelaryjnej. Jest to niekiedy bardzo ważne dla pracodawcy, często pierwsze wrażenie jakie robimy, poprzedzające rozmowę to oprócz naszych kwalifikacji także i list motywacyjny. W liście motywacyjnym powinniśmy rozpocząć od krótkiego życiorysu, następnie powinniśmy naznaczyć dlaczego ubiegamy się o to akurat stanowisko i dlaczego w tej firmie, oraz powinniśmy wspomnieć o naszych cechach osobowości, szczególnie o naszych zaletach i wyjaśnić dlaczego wspomniane zalety są dla naszej przyszłej pracy tak ważne wskazując także na rodzaj wykonywanych zajęć na danym stanowisku, o które się ubiegamy. Wówczas oznajmiamy tym samym że wiemy na czym nasza przyszła praca ma polegać, oraz że jesteśmy naprawdę zainteresowani.

Podobne artykuły